O

Obchodný stôl
Obchodný stôl je stôl, kde sa uskutočňujú všetky transakcie nákupu a predaja cenných papierov.

Obchodovanie s devízami (Forex alebo FX)
Obchodovanie s devízami predstavuje konverziu medzi menami alebo cennými komoditami na trhu. Väčšina hlavného FX je kótovaná proti americkému doláru. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termíny „Forex“ alebo „FX“.

Objem
Objem je počet alebo hodnota cenných papierov vyobchodovaných za konkrétne časové obdobie.

Odpor (rezistencia)
Odpor je termín používaný v technickej analýze, ktorý určuje cenovú úroveň, nad ktorú mena nevystúpi po dlhšie časové obdobie.

Otvorená pozícia
Výsledok prvej časti zatvoreného obchodu pre nákup alebo predaj nástroja, ktorý nie je krytý protichodnou operáciou v rovnakom objeme (príslušne predaj alebo nákup). Vo výsledku otvorenej pozície má klient záväzok udržať úroveň marže nie pod hodnotu uvedenú v reguláciách obchodných operácií.