P

Pákový efekt
Pákový efekt je vykonanie transakcie so sumou peňazí, ktorá je väčšia než kolaterál na klientskom účte. Umožňuje väčšiu návratnosť a príslušne zvyšuje riziko.

Ponuka (ask)
Ponuka je cena alebo kurz, za ktoré je ochotný predajca pripravený predávať. Tento výraz sa používa v rovnakom význame ako termín „ask“.

Ponuková sadzba
Ponuková sadzba je počet jednotiek sekundárnej meny, ktorú tvorca trhu bude musieť zaplatiť za predaj jednotky základnej meny. Tento výraz sa používa v rovnakom význame ako termín „predajná sadzba“. Ide o predajnú cenu základnej meny.

Pozícia
Pozícia je obchod (predaj alebo nákup), ktorý investor aktuálne necháva otvorený.

Predajná sadzba (ponuková sadzba)
Predajná sadzba je množstvo sekundárnej meny, ktoré bude tvorca trhu musieť zaplatiť za predaj jednotky základnej meny. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „ponuková sadzba“.

Príkaz na dosiahnutie zisku (take profit)
Príkaz na dosiahnutie zisku je príkaz, ktorý dáva obchodník, aby zaistil, že sa obchod automaticky zatvorí na určitej vopred stanovenej úrovni zisku.

Príkaz na nákup
Príkaz na nákup je špecifický pokyn, ktorý dá jednotlivec alebo broker na nákup cenných papierov. Ak obchodník očakáva, že trhová cena cenných papierov porastie, uzavrie obchod s príkazom na nákup a opustí obchod s príkazom na predaj.

Príkaz na zastavenie straty (stop-loss)
Príkaz stop-loss umožňuje obchodníkom nastaviť bod ukončenia stratového obchodu, keď si určia svoje riziká a príslušne kompenzujú svoj obchod.

Provízia
Provízia je poplatok, ktorý si niektorí brokeri účtujú za transakciu.