R

Riadenie rizík
Riadenie rizík je analýza, ktorá sa využíva na zanalyzovanie finančných možností prostredníctvom rôznych obchodných techník. Pomáha určovať rizikový faktor trhového nákupu.

Rozpätie medzi ponukou a dopytom
Rozpätie medzi ponukou a dopytom, ktorému sa tiež hovorí rozpätie ponuky, je kvóta, za ktorú sú účastníci na trhu ochotní nakupovať alebo predávať tovar či cenné papiere. Ponuková cena bude vždy nižšia ako dopytová cena.

Rozpätie
Rozpätie je rozdiel medzi nákupnou cenou meny (dopytová cena) a jej predajnou cenou (ponuková cena).