S

Spotová cena (spot price)
Spot price je aktuálna cena na trhu v konkrétnom čase. Hovorí sa jej tiež „deň uskutočnenia transakcie“ alebo „deň uskutočnenia obchodu“.

Sviečkové grafy
Sviečkový graf zobrazuje cenové kolísanie daného trhu. Pomocou tejto metódy možno vidieť najvyšší kurz, najnižší kurz, otvárací kurz a uzatvárací kurz pre určité časové obdobie. Každá sviečka meria aktivitu konkrétneho menového páru počas daného časového obdobia.