U

Účet
Záznam transakcií tovaru a služieb, ktoré dlží jedna osoba druhej.

Úrovne podpory (support)
Podpora (support) je termín používaný v technickej analýze, ktorý určuje cenovú úroveň, pod ktorú mena neklesne po dlhšie časové obdobie.