Felhasználási feltételek („Megegyezés”)

Ezen oldal a GUIDEBROKERS felhasználási feltételeit részletezi. Az alábbi feltételek (\”Felhasználási feltételek\”) határozzák meg az Ön weboldalhasználatát. A szolgáltatás által nyújtott anyagok és funkciók elérésével, megnézésével vagy használatával azt jelzi, hogy megértette és elfogadja az alábbi Felhasználási feltételeket.

1. Tulajdonjogok

Az ezen szolgáltatásban tartalmazott minden anyagot a törvény védi. Minden jog fenntartva. Az anyagokon található szerzői jogvédelemre felszólító jelzés eltávolítása vagy megváltoztatása tilos. A GUIDEBROKERS előzetes írott beleegyezése nélkül tilos az ezen tartalom bárminemű kereskedelmi felhasználása.

A GUIDEBROKERS fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, frissítse vagy folyamatosan fejlessze a platformjait és szolgáltatásait, valamint hogy az elkövetkezendőkben fejlessze a technológiáját.

2. Az ajánlatok és tanácsok nem kereskedelmi felhívások

Ezt a szolgáltatást azon célból készítették, hogy általános információkat nyújtson pénzügyi brókerekről és az ő termékeikről és szolgáltatásaikról. A szolgáltatás által nyújtott információ nem minősül eladási ajánlattételnek vagy kereskedelmi felhívásnak valamely termék vagy szolgáltatás kapcsán.

3. Nyilatkozat a jótállásról és a felelősség korlátozásáról

Kizárólag a saját felelősségére használja ezt a szolgáltatást. A GUIDEBROKERS nem felelős a szolgáltatásban tartalmazott vagy annak megadott információkban való megbízás következményeiért, és az előbbiekből származó bármiféle kár kockázatának terhe egyedül az Ön felelőssége. Ezeket az anyagokat úgy szolgáltatják, \”ahogy vannak\”, mindenféle explicit vagy implicit jótállás nélkül. A GUIDEBROKERS-t nem terheli felelősség semmilyen közvetlen, speciális, közvetett, véletlen, következményes vagy büntetett kárért, amelybe (nem kizárólagosan) beletartozik az elvesztett bevétel vagy profit, amely az ezen anyagok használatából, eléréséből vagy használatának képtelenségéből is fakadhat.

4. Internethasználat

Az Internetet csak saját felelősségére használja, a használat továbbá minden érvényben lévő körzeti, nemzeti és nemzetközi törvénynek és szabályozásnak alávetett. A GUIDEBROKERS-t nem terheli felelősség az olyan veszteségekért, amelynek kiváltó oka nem az ő közvetlen kontrolljuk alá tartozik, beleértve (de nem kizárólagosan) az elektronikus vagy műszaki felszerelések és kommunikációs csatornák meghibásodását, telefonos vagy egyéb kapcsolatfenntartási problémákat, számítógépes vírusokat, nem engedélyezett belépéseket, rablást, operátorhibákat, súlyos időjárási tényezőket, földrengéseket, természeti katasztrófákat, sztrájkokat és egyéb munkavállalási problémákat, háborúkat és kormányzati korlátozásokat.

5. Szabályozás

A GUIDEBROKERS-t nem terheli felelősség az elhelyezett hirdetésekért. A Hirdető kihirdeti, garantálja és felelősséget vállal, hogy (i) a Hirdető az adatokat minden érvényben lévő törvénynek, szabályozásnak és rendeletnek, valamint érvényben lévő és általánosan tiszteletben tartott önszabályozási követelésnek és ipari gyakorlatnak megfelelve szerezte be/bővítette és szerzi be/bővíti; (ii) a Hirdető oldalán elhelyezett bármiféle tartalom vagy a Hirdető által eladott bármiféle hirdetés nem sért meg és nem fog megsérteni semmilyen harmadik féllel kapcsolatos jogot, valamint nem ellenkezik semmilyen törvénnyel, szabállyal vagy rendelettel; továbbá (iii) a Hirdető, az ő Hirdetői és az ő Felhasználói nem fogják oly módon használni a platformot vagy a szolgáltatásokat, amelyek megkárosíthatnák őket vagy egy harmadik fél rendszerét, avagy úgy vélhető, hogy kedvezőtlen kihatással lenne a GUIDEBROKERS Limitedre.