Ako si vybrať správneho brokera

Existuje množstvo poskytovateľov forexového obchodovania a obchodovania s CFD, takže pred tým, ako sa rozhodnete zaviazať sa konkrétnej spoločnosti, urobte si podrobný prieskum. Ide o vaše peniaze, takže zaistite, aby broker spĺňal vaše očakávania. Neváhajte sa pýtať nepríjemné otázky, vďaka ktorým budete mať ohľadom nápadu obchodovania príjemný pocit . Ak na ne nedostanete také odpovede, aké ste čakali, mali by ste zvážiť vyhľadanie iného brokera.

Keďže forexový trh je mimoburzový trh bez centralizovanej burzy, nie každý získava prístup k rovnakým cenám alebo kvalite vykonania príkazov. Inštitúcie s najväčším objemom obchodov a najsolídnejšími finančnými prostriedkami majú prístup k lepším cenám a vykonávaniu príkazov. Čím väčší je broker, tým viac je schopný poskytnúť vám výhody súvisiace s veľkosťou, lepšie ceny a lepšie vykonávanie príkazov.

Ako brokeri vykonávajú vaše príkazy

Niektorí brokeri používajú tzv. dealing desk (obchodný stôl), ktorý vytvára ceny a vykonáva vaše príkazy. Rozpätie je väčšinou pevné, čo znamená, že tradične sú rozpätia väčšie než priemerné premenlivé rozpätia. Skontrolujte si obmedzenia týkajúce sa vydávania príkazov počas nových vývojov alebo ekonomických udalostí; pre mnohých obchodníkov sú takéto situácie kľúčovým obdobím na obchodovanie.

Neprítomnosť obchodného stola znamená, že viaceré banky poskytujú konkurenčné ceny vášmu forexovému brokerovi, takže vaše príkazy vykonávajú samotné banky. Znamená to, že neexistujú žiadne obmedzenia v súvislosti s obchodnými správami alebo ekonomickými udalosťami, no overte si túto informáciu u svojho brokera.

Rozpätia – ceny bodov pip v zlomkoch

Väčšina hlavných menových párov je kótovaná na štyri desatinné miesta, takže bod pip sa zvyčajne rovná 0,0001 alebo jednému základnému bodu. Forexoví brokeri zvyčajne zaokrúhľujú cenu nahor alebo nadol na najbližší pip, niektorí však v súčasnosti ponúkajú ceny bodov pip v zlomkoch. Táto možnosť pridáva ďalšie desatinné miesto, takže rozpätia sú väčšinou užšie a presnejšie.

Scalping trhu

Mnoho obchodníkov preferuje krátkodobé stratégie scalpingu, ktoré zahŕňajú odoslanie príkazov v rámci rozpätia. Na to, aby klient profitoval zo scalpingu, musí byť tvorca trhu v strate, takže niektorí forexoví brokeri túto stratégiu nepovoľujú. Táto stratégia zahŕňa vysokú mieru rizika.

Prenos (rollover)

Rollover je úrok zarobený alebo zaplatený na forexových pozíciách udržaných cez noc. Mení sa v závislosti od rozdielu v úrokových sadzbách medzi menovým párom a kolíše každý deň na základe pohybu cien. Negatívny prevod znamená, že predáte menu, ktorá má vyššiu úrokovú sadzbu, takže zaplatíte úrok. Pozitívny prevod znamená, že nakúpite menu, ktorá má vyššiu úrokovú sadzbu, takže zarobíte úrok. Negatívne prevody sú bežné, no nie všetci forexoví brokeri ponúkajú pozitívne prevody.

Obchody „Carry trade“ sú obľúbenou forexovou stratégiou, ktorá profituje z pozitívnych prevodov a vysokých pák dostupných na forexovom trhu. Napríklad, ak kúpite USD/JPY, môžete zarobiť pozitívny prevod. V podstate si požičiavate japonský jen pri nízkej úrokovej sadzbe na nákup amerického dolára s vyššou úrokovou sadzbou. Nezabúdajte, že pákový efekt môže dramaticky zvýšiť vaše straty, takže buďte s touto technikou opatrní, keďže so sebou nesie vysokú mieru rizika.

Zaistenie (hedžing)

Zaistenie (hedžing) umožňuje súčasne podržať NÁKUPNÉ a PREDAJNÉ pozície v tom istom menovom páre. Najefektívnejší spôsob obchodovania na trhu, ak nemáte istotu o jeho smerovaní, je nájsť konkrétne úrovne podpory a odporu. To vám umožní určiť úrovne, na ktorých dôjde k významným cenovým aktivitám.

Zaistené pozície automaticky neobmedzujú riziko, pretože obchodníci môžu stratiť na oboch stranách obchodu. Táto stratégia funguje dočasne na trhoch s rozsahmi, na trendových trhoch však nefunguje veľmi dobre. Dôrazne sa odporúča odoslať príkazy stop-loss na vaše pozície s cieľom zmenšiť riziká.

Národná organizácia pre termínované obchody, samoregulačná organizácia v USA, prijala v roku 2009 nové pravidlo o súlade č. 2-43. Toto pravidlo zakazuje zákazníkom členov forexových dílerov otvárať „zaistené“ pozície v rámci toho istého účtu. Toto pravidlo sa nemusí vzťahovať na forexových dílerov mimo USA.

Podpora pre zákazníkov

Forexové obchodovanie prebieha 24 hodín denne. Robí to váš forexový broker? Keď mu položíte otázky, zodpovie ich zrozumiteľne a čestne alebo vám odpovie vyhýbavo?