A

Alokácia aktív
Ide o diverzifikáciu aktív do rôznych sektorov, ako sú akcie, dlhopisy a forex, na optimalizáciu rastového potenciálu a minimalizáciu rizík.

Arbitráž
Arbitráž znamená vytvorenie zisku bez rizík využitím rozdielov v kurzoch medzi trhmi. Arbitráž pozostáva zo súčasného nákupu a predaja cenných papierov za dve odlišné ceny na dvoch trhoch pomocou rovnovážnej alebo protichodnej pozície s cieľom vytvoriť zisk na základe malých rozdielov v cene.

AUS 200
Ide o skratku pre Australian Securities Exchange (ASX 200), čo je register top 200 spoločností (na základe kapitalizácie trhu) uvedených na austrálskej burze.

Aussie
Tiež „Oz“ alebo „Ozzie“; predstavuje pár AUD/USD.Potrebujem pomoc s výberom brokera

Zadajte svoje celé meno
Zadajte platnú e-mailovú adresu
Ľutujeme, vaša krajina nie je povolená
Zadajte svoje telefónne číslo
Leave empty
Je potrebné súhlasiť so všeobecnými podmienkami

B

Body (pip)
Pip je posledné desatinné miesto forexovej kvóty. Tento výraz sa používa v rovnakom význame ako termín „body“.

Broker
Jednotlivec alebo firma, ktorá spája kupujúcich a predajcov za poplatok či províziu. Narozdiel od toho, díler poskytuje kapitál a obsadzuje jednu stranu pozície s vidinou zisku tým, že uzatvorí pozíciu v následnom obchode s ďalšou stranou.

Býčí trh
Býčí trh je trh, ktorý je definovaný dlhým obdobím stúpajúcich cien. Ide o protiklad medvedieho trhu.

C

Cable
Menový pár GBP/USD. Názov „Cable“ je odvodený od anglického slova cable (kábel), pretože sa kurz pôvodne prenášal do USA prostredníctvom transatlantického kábla v prvej polovici 19. storočia, keď britská libra bola menou medzinárodného obchodu.

CAD
Kanadský dolár, tiež nazývaný aj Loonie alebo Funds.

Call (nákupná) opcia
Menový obchod, ktorý využíva rozdiel medzi úrokovými sadzbami dvoch krajín. Predajom meny s nízkou úrokovou sadzbou a nákupom meny s vysokou úrokovou sadzbou obchodník získa rozdiel v úrokoch medzi sadzbami týchto dvoch krajín, kým je tento obchod otvorený.

CFD
Kontrakt na vyrovnanie rozdielov (CFD) je typ derivátu, ktorý zviditeľňuje zmenu hodnoty podkladového aktíva (ako je napríklad index alebo vlastné imanie). Umožňuje obchodníkom využiť svoj kapitál (pomocou obchodovania pomyselných množstiev oveľa väčších než sú ich prostriedky na účte) a poskytuje všetky výhody obchodovania s cennými papiermi bez toho, aby obchodník musel reálne vlastniť daný produkt.

D

Denné obchodovanie
Denné obchodovanie je otváranie a uzatváranie pozície alebo pozícií v rámci tej istej obchodnej relácie s cieľom využiť výhodu krátkodobých menových zmien.

Deň vyrovnania (value date)
Deň vyrovnania je dátum, na ktorom sa obe strany transakcie dohodli, počas ktorého prebehnú platby po uskutočnení nákupu.

Díler
Díler je zástupca, ktorý poskytuje kvóty a má na starosti pokyny od investorov v súvislosti s rozhodnutiami týkajúcimi sa nákupu alebo predaja mien.

Dlhá pozícia (nákup)
Znamená nákup finančného nástroja s výhľadom rastu ceny. V kontexte menových párov: nákup základnej meny za kótovanú menu. V kontexte CFD: nákup základného aktíva CFD za americké doláre.

Dopytová veľkosť
Dopytová sadzba v množstve v jednotkách sekundárnej meny, ktorú tvorca trhu vyžaduje zaplatiť za jednotku základnej meny. Ide o nákupnú cenu základnej meny.

Dopytový kurz
Najnižšia cena, za ktorú budú akcie ponúknuté na predaj, ako napr. rozpätie medzi ponukou a dopytom na forexovom trhu.

E

Ekonomický ukazovateľ
Ekonomický ukazovateľ je štatistika, ktorá odráža aktuálny ekonomický rast alebo úpadok.

F

Finančné nástroje
Menové páry a CFD dostupné na obchodovanie sa nazývajú finančné nástroje.

Forex (alebo forexové obchodovanie či FX)
Forex je všeobecne uznávaná skratka pre forexové obchodovanie. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termíny „obchodovanie s devízami“ alebo „FX“.

Fundamentálna analýza
Fundamentálna analýza je proces zbierania údajov, ktoré vplývajú na trh, a analýza toho, ako ovplyvnia alebo ovplyvnili trh a ich príčin.

G

GTC: V platnosti až do zrušenia (otvorený príkaz)
Príkaz v platnosti až do zrušenia je príkaz daný dílerovi, aby nakúpil alebo predal za stanovenú cenu. GTC zostáva v platnosti, kým sa nevykoná alebo nezruší. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „otvorený príkaz“.

H

HDP
Hrubý domáci produkt (HDP) je definovaný ako peňažná hodnota všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v krajine počas konkrétneho časového obdobia.

I

Istenie proti strate (Hedge)
Hedge je typ ochrannej investície navrhnutý na kompenzáciu nepriaznivého vývoja ceny. Hedžing teda znamená vykonanie transakcie, ktorá znižuje riziko existujúcej transakcie alebo obchodovania na konkrétnom trhu.

J

Japonský sviečkový graf
Obchodovanie pomocou japonských sviečkových grafov umožňuje špekulantom lepšie porozumieť trhovej myšlienke. Tieto grafy ponúkajú podrobnejšie informácie než tradičné stĺpcové grafy. V tradičných grafoch sa kladie dôraz na vysokú a nízku cenu, sviečkové grafy zdôrazňujú vzťah medzi zatvorenou a otvorenou cenou.

Jednodňová prémia
Podržanie otvorenej pozície po určitej hodine s možnosťou pridať finančnú prémiu na účet alebo ju z neho odrátať. Tým sa pokryje zisk/cena súvisiaceho financovania.

K

Kráľovské meny
Tento termín označuje kanadský dolár (CAD), austrálsky dolár (Aussie), britskú libru (Sterling) a novozélandský dolár (Kiwi), teda meny z krajín Spoločenstva národov (Commonwealth).

Krížový kurz
Krížové kurzy sú kvóty na trhoch zahraničných mien, ktoré sa zvyčajne prezentujú vo vzťahu k americkému doláru. Uvedenie výmenných kurzov vo vzťahu s menou inou než americkým dolárom sa nazýva krížový kurz. Príklad: EUR/GBY

Kurz
Kurz je cena jednotiek základnej meny a sekundárnej meny.

Kvóta
Kvóta je pár kurzov, ktoré ukazujú aktuálnu nákupnú a predajnú cenu jednej meny oproti druhej mene. Každý kurz pozostáva zo základnej meny a sekundárnej meny. Kvóta označuje hodnotu (x) jednotiek sekundárnej meny, s ktorou môže obchodník zakúpiť jednu jednotku základnej meny. Ponuka (ask) je nákupná cena základnej meny.

L

Likvidácia
Likvidácia je konverzia všetkých aktív na hotovosť s cieľom vyplatiť dlžníkov.

Limitný pokyn
Limitný pokyn je príkaz od klienta týkajúci sa nákupu alebo predaja meny za určitú cenu. Tento pokyn sa vykonáva iba v prípade, že trh dosiahne cenu požadovanú klientom.

Limitný príkaz
Limitný príkaz je príkaz zadaný brokerovi na nákup alebo predaj cenných papierov za špecifikovanú alebo vyššiu cenu. Nákupný limitný príkaz sa vykonáva pri limitnej alebo nižšej cene a predajný limitný príkaz sa vykonáva pri limitnej alebo vyššej cene.

M

Marže (kolaterál)
Marža je záruka, ktorú poskytujú klienti na zaručenie forwardových transakcií a transakcií denného obchodovania, ktoré sa vykonajú s kreditom. Ak klient utrpí stratu na konci transakcie, kolaterál alebo jeho časť sa použije na pokrytie danej straty. Tento výraz sa používa v rovnakom význame ako termín „kolaterál“.

Maržové obchodovanie
Obchodovanie pomocou pákového efektu, ktoré umožňuje klientovi uskutočňovať obchody v množstvách mnohonásobne prekračujúcich jeho prostriedky.

Medvedí trh
Medvedí trh je trh, ktorý je definovaný dlhým obdobím klesajúcich hodnôt.

Medzibankový trh
Medzibankový trh je menový trh na obchodovanie s devízami. Medzibankový trh je exkluzívny trh, kde si veľké finančné inštitúcie požičiavajú alebo samy požičiavajú peniaze na konkrétne obdobie podľa medzibankových kurzov.

Menové symboly
Trojpísmenový symbol, ktorý predstavuje konkrétnu menu, napr. USD (americký dolár).

Menový pár
Dve meny, ktoré vytvárajú výmenný kurz, napríklad EUR/USD.

Menové riziko
Pravdepodobnosť nepriaznivých zmien vo výmenných kurzoch.

Mimoburzový (OTC)
Výraz mimoburzový sa používa na pomenovanie transakcií, ktoré nie sú uskutočnené v rámci burzy. Ide o obchodovanie v rámci siete dílerov v kontraste s centralizovanou burzou.

N

Na najvyššej úrovni
Pokyn vydaný obchodníkovi, aby nakupoval alebo predával za najlepší kurz, ktorý možno dosiahnuť.

Na úrovni alebo viac
Príkaz na obchodovanie za konkrétnu alebo vyššiu cenu.

Nepoľnohospodárska produktivita a jednotkové náklady na prácu – USA
Správa o efektivite priemyselných pracovníkov. Meria výstup vyprodukovaný každú odpracovanú hodinu. Nepoľnohospodárska produktivita sa považuje za najpresnejší ukazovateľ celkového podnikateľského „zdravia“ vzhľadom na malý a premenlivý podiel poľnohospodárskych údajov v rámci HDP.

O

Obchodný stôl
Obchodný stôl je stôl, kde sa uskutočňujú všetky transakcie nákupu a predaja cenných papierov.

Obchodovanie s devízami (Forex alebo FX)
Obchodovanie s devízami predstavuje konverziu medzi menami alebo cennými komoditami na trhu. Väčšina hlavného FX je kótovaná proti americkému doláru. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termíny „Forex“ alebo „FX“.

Objem
Objem je počet alebo hodnota cenných papierov vyobchodovaných za konkrétne časové obdobie.

Odpor (rezistencia)
Odpor je termín používaný v technickej analýze, ktorý určuje cenovú úroveň, nad ktorú mena nevystúpi po dlhšie časové obdobie.

Otvorená pozícia
Výsledok prvej časti zatvoreného obchodu pre nákup alebo predaj nástroja, ktorý nie je krytý protichodnou operáciou v rovnakom objeme (príslušne predaj alebo nákup). Vo výsledku otvorenej pozície má klient záväzok udržať úroveň marže nie pod hodnotu uvedenú v reguláciách obchodných operácií.

P

Pákový efekt
Pákový efekt je vykonanie transakcie so sumou peňazí, ktorá je väčšia než kolaterál na klientskom účte. Umožňuje väčšiu návratnosť a príslušne zvyšuje riziko.

Ponuka (ask)
Ponuka je cena alebo kurz, za ktoré je ochotný predajca pripravený predávať. Tento výraz sa používa v rovnakom význame ako termín „ask“.

Ponuková sadzba
Ponuková sadzba je počet jednotiek sekundárnej meny, ktorú tvorca trhu bude musieť zaplatiť za predaj jednotky základnej meny. Tento výraz sa používa v rovnakom význame ako termín „predajná sadzba“. Ide o predajnú cenu základnej meny.

Pozícia
Pozícia je obchod (predaj alebo nákup), ktorý investor aktuálne necháva otvorený.

Predajná sadzba (ponuková sadzba)
Predajná sadzba je množstvo sekundárnej meny, ktoré bude tvorca trhu musieť zaplatiť za predaj jednotky základnej meny. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „ponuková sadzba“.

Príkaz na dosiahnutie zisku (take profit)
Príkaz na dosiahnutie zisku je príkaz, ktorý dáva obchodník, aby zaistil, že sa obchod automaticky zatvorí na určitej vopred stanovenej úrovni zisku.

Príkaz na nákup
Príkaz na nákup je špecifický pokyn, ktorý dá jednotlivec alebo broker na nákup cenných papierov. Ak obchodník očakáva, že trhová cena cenných papierov porastie, uzavrie obchod s príkazom na nákup a opustí obchod s príkazom na predaj.

Príkaz na zastavenie straty (stop-loss)
Príkaz stop-loss umožňuje obchodníkom nastaviť bod ukončenia stratového obchodu, keď si určia svoje riziká a príslušne kompenzujú svoj obchod.

Provízia
Provízia je poplatok, ktorý si niektorí brokeri účtujú za transakciu.

R

Riadenie rizík
Riadenie rizík je analýza, ktorá sa využíva na zanalyzovanie finančných možností prostredníctvom rôznych obchodných techník. Pomáha určovať rizikový faktor trhového nákupu.

Rozpätie medzi ponukou a dopytom
Rozpätie medzi ponukou a dopytom, ktorému sa tiež hovorí rozpätie ponuky, je kvóta, za ktorú sú účastníci na trhu ochotní nakupovať alebo predávať tovar či cenné papiere. Ponuková cena bude vždy nižšia ako dopytová cena.

Rozpätie
Rozpätie je rozdiel medzi nákupnou cenou meny (dopytová cena) a jej predajnou cenou (ponuková cena).

T

Technická analýza
Technická analýza je proces zbierania historických údajov a následné vytvorenie grafov s cieľom predvídať budúce správanie sa meny. Informácie sú zobrazené v grafoch a tabuľkách a v zrozumiteľnom obrázkovom formáte. Zisk alebo strata zostanú nezrealizované, kým obchodník nepredá svoje akcie.

Trhový príkaz (neobmedzený príkaz)
Trhový príkaz je príkaz na nákup/predaj za stanovenú cenu, keď sa príkaz dostane na trh, bez ďalších obmedzení. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „neobmedzený príkaz“.

S

Spotová cena (spot price)
Spot price je aktuálna cena na trhu v konkrétnom čase. Hovorí sa jej tiež „deň uskutočnenia transakcie“ alebo „deň uskutočnenia obchodu“.

Sviečkové grafy
Sviečkový graf zobrazuje cenové kolísanie daného trhu. Pomocou tejto metódy možno vidieť najvyšší kurz, najnižší kurz, otvárací kurz a uzatvárací kurz pre určité časové obdobie. Každá sviečka meria aktivitu konkrétneho menového páru počas daného časového obdobia.

U

Účet
Záznam transakcií tovaru a služieb, ktoré dlží jedna osoba druhej.

Úrovne podpory (support)
Podpora (support) je termín používaný v technickej analýze, ktorý určuje cenovú úroveň, pod ktorú mena neklesne po dlhšie časové obdobie.

V

Vklad
Vklad je časť finálnej investície, ktorá sa odloží na stranu, aby sa zaistilo, že sa transakcia uskutoční.

Vlastné imanie
Vlastné imanie je rozdiel medzi hodnotou aktuálnej straty na otvorených pozíciách a aktuálnym ziskom na otvorených pozíciách v rámci konkrétneho účtu.

Volatilita
Volatilita je štatistický ukazovateľ trhu alebo pohybu cien cenných papierov v čase. Vysoká volatilita naznačuje vysoké riziko.

Výzva na dodatočné vyrovnanie
Výzva na dodatočné vyrovnanie je požiadavka od brokera alebo dílera na investora, aby poskytol ďalšiu hotovosť alebo iné cenné papiere ako kolaterál, alebo aby znížil svoje aktuálne vystavenie s cieľom dostať maržu na požadovanú úroveň.

Všetko alebo nič
Znamená požiadavku, aby broker splnil príkaz úplne za vopred určenú cenu alebo aby ho nesplnil vôbec. Výraz sa vzťahuje na príkazy na nákup i predaj.

Vysoká/nízka
Termín vysoká/nízka označuje najvyššiu a najnižšiu nákupnú cenu komodity alebo meny, ktorá sa objavila na trhu v aktuálnom časovom období (zvyčajne 24 hodín).

Z

Základná mena
Základná mena je mena, ku ktorej sa kótujú iné meny. Jedna jednotka základnej meny sa rovná X jednotkám sekundárnej meny. (1 EURO základnej meny = 1,3 USD sekundárnej meny) Napríklad
v menovom páre EUR/USD je základnou menou euro. Ak chce obchodník získať/kúpiť 1 euro, musí zaplatiť zodpovedajúcu čiastku v USD.

Základný kurz
Refinančná sadzba centrálnej banky danej krajiny.

Zatvorená pozícia
Zatvorená pozícia je vystavenie finančnej zmluve, ako je napríklad mena, ktorá už neexistuje. Pozícia sa uzatvorí vytvorením rovnocenného alebo protichodného obchodu na kompenzáciu otvorenej pozície.

Zhodnotenie
Nárast hodnoty meny na základe trhového dopytu.

Zisk a strata
Zisk a strata je výpočet ukazujúci čistú finančnú zmenu odpočítaním nákladov a/alebo strát od zárobkov a/alebo príjmov.

Zostatok na účte
Zostatok na účte je množstvo peňazí, ktoré má klient v určitom čase na účte a ktoré nezahŕňajú otvorené pozície, PNL a nezrealizované transakcie. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „zostatok“.