Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovaním svojich osobných údajov súhlasíte so zmluvnými podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Zhromažďujeme osobné údaje, keď sa zúčastňujete rôznych príležitostí, ktoré poskytujeme. Zanechaním svojich osobných údajov službe GUIDEBROKERS súhlasíte, že sa vaše osobné údaje zdieľajú s regulovanými finančnými brokermi tretích strán a/alebo s ich pridruženými spoločnosťami.

Tieto osobné údaje sú aktuálne definované nasledovne: Meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako využívame osobné údaje

Osobné údaje využívame na tieto účely:

  • Reagovanie na vaše otázky a splnenie vašich požiadaviek, ako je zasielanie spravodajov a e-mailových upozornení.
  • Odosielanie marketingových správ, o ktorých si myslíme, že sú pre vás zaujímavé, vrátane obchodných príležitostí.
  • Identifikácia užitočných trendov a určenie efektivity našich reklamných kampaní.

Zásady používania súborov cookie

Súbory cookie používame na zhromaždenie súhrnných údajov o lokalite a aktivitách a interakcii v aplikácii, aby sme v budúcnosti dokázali poskytnúť lepší zážitok a nástroje. Môžeme uzavrieť zmluvu s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť návštevníkom našej lokality. Títo poskytovatelia služieb nemajú povolenie používať zhromaždené informácie v našom mene okrem aktivít, ktoré nám pomôžu poskytovať a vylepšovať našu službu.

Súlad so zákonom o ochrane online súkromia detí

Dodržiavame požiadavky zákona o ochrane online súkromia a detí (COPPA) a nezhromažďujeme žiadne informácie od osôb mladších ako 13 rokov. Naše webové stránky, produkty a služby sú určené výhradne pre ľudí starších ako 13 rokov.

Zásady ochrany osobných údajov zhromaždených iba online

Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky a aplikácie a nevzťahujú sa na informácie zhromaždené offline.

Zmluvné podmienky

Navštívte tiež časť so zmluvnými podmienkami, ktoré stanovujú použitie, zrieknutia sa zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti vzťahujúce sa na používanie našej služby.

Váš súhlas

Používaním našej služby súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov našich webových stránok.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, zmeny uvedieme na tejto stránke a/alebo aktualizujeme dátum úpravy zásad ochrany osobných údajov uvedený nižšie.

Tieto zásady boli naposledy upravené 29. septembra 2015.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára na stránke KONTAKTUJTE NÁS.