Čo je pákové obchodovanie?Pákový efekt umožňuje klientovi obchodovať bez poskytnutia celej sumy. Namiesto nej sa vyžaduje marža. Obchodníci využívajú pákový efekt na výrazné zvýšenie návratnosti investície CFD. V podstate to znamená, že páka je pôžička, ktorú broker ponúka investorovi, ktorého účet spravuje. Páka sa líši v závislosti od nástrojov.

Bežné výšky páky ponúkané väčšinou brokerov:

Nástroj

Pákový efekt

 • Forex

  Až do 1 : 400

 • Komodity

  Až do 1 : 200

 • Indexy

  Až do 1 : 200

 • Akcie

  Až do 1 : 50

 • Bitcoin

  Maximálne 1 : 10

Príklady pákového obchodovania

 1. Rozhodli ste sa nakúpiť akcie spoločnosti Google. Namiesto nákupu 1 000 ks akcií spoločnosti Google od burzového makléra nakúpite 1 000 kontraktov CFD spoločnosti Google prostredníctvom obchodnej platformy. Ak príde ku strate ceny 4 $ na akciu, vykážete stratu 4 000 $. Ak však príde k nárastu o 4 $, získate profit 4 000 $, rovnako, ako keby ste si zakúpili skutočné akcie.

 2. S vkladom 1 000 $ je vaše vlastné imanie 1 000 $, páka na forexové obchodovanie: 1 : 400. Vaše celkové prostriedky na obchodovanie sú 1 000 $ x 400 = 400 000 $.

 3. Otvoríte si obchodný účet so sumou 5 000 $ ako maržou, ktorá funguje ako kolaterál alebo vlastné imanie na vašom obchodnom účte. Vaša páka je 50 : 1 pre hlavné menové páry. To značí, že môžete do menových obchodných pozícií umiestniť maximálne 250 000 $ (5 000 $ x 50).

Potrebujem pomoc s výberom brokera

Zadajte svoje celé meno
Zadajte platnú e-mailovú adresu
Ľutujeme, vaša krajina nie je povolená
Zadajte svoje telefónne číslo
Leave empty
Je potrebné súhlasiť so všeobecnými podmienkami

Maržové obchodovanie

V online obchodovaní sa výrazom marža označuje vklad používaný ako kolaterál na vytvorenie pozícií na trhu. Obchodovanie s maržou umožňuje obchodníkom v podstate otvoriť pozície na úver a zvýšiť tak nákupnú silu klienta.

Keď obchodník obchoduje s maržou, používa bezplatný krátkodobý úver od brokera. Tento krátkodobý úver sa používa na obchodovanie s objemami, ktoré výrazne prekračujú peňažnú hodnotu obchodníka.

Marža slúži ako kolaterál na pokrytie prípadných strát, ktoré môžu vzniknúť. Keďže sa v skutočnosti nič nenakupuje ani nepredáva, jediná požiadavka – a v podstate jediný skutočný účel – disponovania prostriedkami na účte je mať dostatočnú maržu.

Kontrakty CFD umožňujú obchodníkovi vytvoriť dlhú alebo krátku pozíciu použitím marže. Existujú vždy dva typy marže v rámci obchodu CFD:

 1. Počiatočná marža – marža (v rozsahu od 3 % do 30 % pre akcie a 0,5 % až 1 % pre indexy, forex a komodity).

  Počiatočná marža je v podstate vklad. Zoberme si napríklad veľké a vysoko likvidné akcie, ako sú napríklad akcie spoločnosti Vodafone. Počiatočná marža bude blízko úrovne 3 % a v závislosti od brokera a vzťahu klienta so spoločnosťou môže byť vklad ešte nižší. Pri menších kapitalizovaných a menej likvidných akciách však môže byť marža najmenej 10 %, ak nie oveľa viac. Počiatočná marža sa vždy odpočíta od zákazníckeho účtu a nahradí po pokrytí obchodu.

 2. Variačná marža – („oceňovanie podľa trhovej hodnoty“).

  Variačná marža sa používa na pozície, ak smerujú proti klientovi. Napríklad, ak obchodník s CFD nakúpi 1 000 akcií spoločnosti Twitter pomocou CFD pri 100 bodoch a cena klesne pod 90 bodov, broker odpočíta 100 libier ako variačnú maržu (1 000 akcií x 10 bodov) z účtu klienta. Upozorňujeme, že toto všetko sa deje v reálnom čase pri klesaní trhu, tzv. „oceňovanie podľa trhovej hodnoty“. Naopak, ak sa cena akcií pohne smerom nahor o 10 bodov, broker pripíše na účet klienta 100 libier ako priebežný zisk.

Rozpätie

Rozpätie je rozdiel medzi ponukovou a dopytovou cenou cenných papierov alebo aktív.

Povedzme, že váš broker kótuje EUR/USD na úrovni 1,5602/05, čo znamená, že od neho môžete kúpiť jedno euro za 1,5605 amerického dolára alebo mu predať jedno euro za 1,5602 amerického dolára.

Existujú v podstate dva typy rozpätí: fixné a premenné.

 1. Fixné rozpätia

  Fixné rozpätie sa nikdy nemení. To pomáha obchodníkovi naplánovať si svoje obchodné náklady efektívnejšie, pretože už vie, ako sa pri uskutočnení obchodu budú líšiť dopytové a ponukové ceny. Rozpätia zostanú rovnaké, aj keď sa objavia nové udalosti, čo inak predstavuje obdobie extrémnej volatility. Broker by mohol napríklad ponúknuť 2 body pip rozpätia na pár USD/JPY. Môže to byť užitočné, keď obchodujete v kratších časových úsekoch, pretože množstvo, ktoré musíte v rozpätiach prekonať, je konštantné. To vám umožní vedieť vopred, že potrebujete získať aspoň tri body pip na dosiahnutie zisku pri obchodovaní pri vyššie uvedenom príklade.

 2. Premenné rozpätia

  Premenné rozpätie jednoducho znamená, že dostanete najlepšiu dopytovú a ponukovú cenu, ktorú dokáže váš broker nájsť v reálnom čase. V časoch vysokej likvidity zvykne byť rozpätie u týchto brokerov nižšie. Vďaka tomu je obchodovanie prostredníctvom nich výhodnejšie, no občas so sebou prináša riziko trhových podmienok. Povedzme, že v čase obchodovania na ázijských trhoch môže byť vyššie uvedený pár USD/JPY nižšie než 2 body pip, niekedy až na úrovni 1 bodu. Znamená to pre vás nižšie obchodné náklady, čo je vždy výhodou. Avšak počas trhového oznámenia sa rozpätie môže zvýšiť, keď sa množstvo príkazov na trhu výrazne zmenší. Napríklad počas oznámenia údajov z trhu nepoľnohospodárskej práce v USA by mohol tento pár veľmi ľahko dosiahnuť rozpätie až 20 bodov pip. S brokermi s premenným rozpätím sa extrémne ťažko obchoduje v časoch dôležitých trhových oznámení.