T

Technická analýza
Technická analýza je proces zbierania historických údajov a následné vytvorenie grafov s cieľom predvídať budúce správanie sa meny. Informácie sú zobrazené v grafoch a tabuľkách a v zrozumiteľnom obrázkovom formáte. Zisk alebo strata zostanú nezrealizované, kým obchodník nepredá svoje akcie.

Trhový príkaz (neobmedzený príkaz)
Trhový príkaz je príkaz na nákup/predaj za stanovenú cenu, keď sa príkaz dostane na trh, bez ďalších obmedzení. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „neobmedzený príkaz“.