V

Vklad
Vklad je časť finálnej investície, ktorá sa odloží na stranu, aby sa zaistilo, že sa transakcia uskutoční.

Vlastné imanie
Vlastné imanie je rozdiel medzi hodnotou aktuálnej straty na otvorených pozíciách a aktuálnym ziskom na otvorených pozíciách v rámci konkrétneho účtu.

Volatilita
Volatilita je štatistický ukazovateľ trhu alebo pohybu cien cenných papierov v čase. Vysoká volatilita naznačuje vysoké riziko.

Výzva na dodatočné vyrovnanie
Výzva na dodatočné vyrovnanie je požiadavka od brokera alebo dílera na investora, aby poskytol ďalšiu hotovosť alebo iné cenné papiere ako kolaterál, alebo aby znížil svoje aktuálne vystavenie s cieľom dostať maržu na požadovanú úroveň.

Všetko alebo nič
Znamená požiadavku, aby broker splnil príkaz úplne za vopred určenú cenu alebo aby ho nesplnil vôbec. Výraz sa vzťahuje na príkazy na nákup i predaj.

Vysoká/nízka
Termín vysoká/nízka označuje najvyššiu a najnižšiu nákupnú cenu komodity alebo meny, ktorá sa objavila na trhu v aktuálnom časovom období (zvyčajne 24 hodín).